Hanoinet - Một số người cho rằng có một số thứ càng trở nên tuyệt hơn qua thời gian, như rượu, pho mát và xe Mercedes G-Class. Mẫu xe “nhà binh” này ra mắt lần đầu vào năm 1979, tới nay hầu như không thay đổi, song vẫn giành được nhiều sự mến mộ.