Cung mệnh đôi khi ảnh hưởng tới thái độ, hành vi của gia chủ khi xây nhà.