“Có nước lặn xuống biển, cạy miệng con trai may ra tìm được ngọc trai Phú Quốc chính hiệu” - một người buôn ngọc trai ở Phú Quốc đã tình thiệt như vậy khi nghe tôi ngỏ lời đi tìm ngọc Phú Quốc chính hiệu.