tình hình muốn cho Bi nhà mình 1 tuổi đi học nhà trẻ,có mẹ nào có kinh nghiệm trường tốt ko giúp mình với nhé:p

tình hình muốn cho Bi nhà mình 1 tuổi đi học nhà trẻ,có mẹ nào có kinh nghiệm trường tốt ko giúp mình với nhé:p