(Lam me) - Các bé cùng nghe bài thơ thật ngộ nghĩnh về cây ngô nhé.

Siêu Nhân Nhím (Eva.vn)