Trường Kinh doanh Bangor (thuộc ĐH Bangor, Anh Quốc) kết hợp với MDIS - Học viện Phát triển Quản lý Singapore tuyển sinh bốn chương trình.

Đó là Cử nhân kinh doanh - tài chính, tài chính - ngân hàng; thạc sĩ tài chính - ngân hàng và marketing quốc tế. Chương trình cử nhân kéo dài hai năm cung cấp những kiến thức tổng quát về kinh tế, chuyên sâu về các vấn đề tài chính, ngân hàng ở nhiều góc độ. Bên cạnh đó, chương trình thạc sĩ một năm ngành tài chính - ngân hàng bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý, tầm nhìn chiếc lược, các phương pháp hiện đại để làm việc trong ngành tài chính toàn cầu. MDIS còn có chương trình học bổng 4.000 SGD cho sinh viên hệ thạc sĩ, 3.200 SGD hệ cử nhân có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa xuất sắc. Hạn cuối đăng ký chương trình là ngày 25-8, khóa học bắt đầu vào cuối tháng 10-2014.

MINH TÚ