(ĐTCK) Ngày 29/7, CTCP Đầu tư và Xây dựng MCK sẽ khởi công xây dựng Thủy điện Xoóng Con tại Tam Thái, Tương Dương, Nghệ An. Với tổng vốn đầu tư 416 tỷ đồng (vốn vay 70%: 219,2 tỷ đồng; vốn tự có 30%: 124,8 tỷ đồng), đây là công trình thủy điện có công suất lắp máy 15 MW, dự kiến sản xuất 54,812 triệu Kwh điện/năm. Thời gian thực hiện dự án trong vòng 3 năm (2009 - 2012), dự kiến phát điện vào tháng 4/2012.

Được biết, MCK được thành lập bởi 3 cổ đông chính là CTCP MCO Việt Nam, CTCP Chứng khoán Việt Nam và CTCP Tập đoàn T&T.