Phải đảm nhận công việc một cách đột ngột, Yumi Dương thừa nhận do áp lực truyền hình trực tiếp, cô đã không kiểm soát được và gây ra một sự hiểu lầm đáng tiếc.