Mặc dù lãi ròng quý 4/2015 của CTCP Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam (HNX: MBG) có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, nhưng kết quả hoạt động kinh doanh cả năm 2015 của đơn vị vẫn có bước tăng trưởng khi lãi ròng năm nay gấp đôi năm trước.

Trong quý 4/2015, doanh thu của MBG đạt gần 61 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán biến động cùng chiều với doanh thu khi giảm 32% còn hơn 58 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí và thuế, đơn vị thu về hơn 1 tỷ đồng lãi ròng, giảm mạnh 25% so với cùng kỳ năm 2014.

MBG: Lai rong 2015 hon 9 ty dong - Anh 1

Lũy kế cả năm 2015, doanh thu MBG đạt 204 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2014. Giá vốn hàng bán tăng tương ứng lên 187 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tăng giúp lãi ròng cả năm của đơn vị đạt 9.4 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2014.

Tài liệu đính kèm:
MBG_2016.1.25_c87556f_MBG_BCTC_quy_4_nam_2015.pdf