Ngày 22/2/2009, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vinh dự được Ban tổ chức Giải thưởng “Nhân Ái Việt Nam” trao tặng giải thưởng do đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.