(NLĐ) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Công nghệ CMC.

Theo đó, trong năm tài chính 2010, MB cam kết cung cấp hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh đối với Tập đoàn Công nghệ CMC và các đơn vị thành viên với giá trị 765 tỉ đồng để đáp ứng các nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư trọng điểm. CMC với hệ thống các công ty thành viên sẽ được ưu tiên lựa chọn là đối tác để đáp ứng các nhu cầu của MB trong các mảng dịch vụ phần mềm, dịch vụ tích hợp hệ thống, dịch vụ viễn thông... Đặc biệt, với năng lực về công nghệ thông tin và viễn thông, Tập đoàn Công nghệ CMC sẽ là đối tác tổng thể, toàn diện và chuyên nghiệp cho MB trên lĩnh vực này.