(HNMO) - Ngày 17/4/2008, Công ty Máy tính CMS đã chính thức được công nhận là một trong 30 đối tác chương trình Thương hiệu Quốc gia.