Là 1 trong 30 thương hiệu được công nhận là đối tác chương trình Thương hiệu Quốc gia, máy tính CMS sẽ được phép gắn biểu trưng (logo) Thương hiệu Quốc gia. Đây là thương hiệu máy tính Việt Nam duy nhất được gắn biểu trưng này lên sản phẩm.