Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS) đã quyết định tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường nhằm thông qua quyết định ngừng hoạt động sản xuất may mặc và hủy niêm yết tự nguyện tại HNX.

May Phu Thinh - Nha Be be bet vi bat dong san - Anh 1

Theo tài liệu mới công bố, Hội đồng Quản trị May Phú Thịnh - Nhà Bè dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc dừng sản xuất hàng may mặc tại xưởng may của Công ty ở địa chỉ 13A, Tống Văn Trân, Phường 5, Q.11, TP.HCM. Đồng thời, NPS cũng chuyển nhượng toàn bộ 19% vốn góp, tương đương 5,7 tỷ đồng tại CTCP Bất động sản Nhà Bè và toàn bộ 0,76% vốn, tương đương 1,59 tỷ đồng tại Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP, cùng 1,6% vốn, tương đương 500 triệu đồng tại CTCP Truyền thông và Du lịch NBC. Đơn vị nhận chuyển nhượng các phần vốn góp này đều là Tổng Công ty May Nhà Bè.

Theo dự thảo kết quả kinh doanh năm 2016, Công ty dự kiến doanh thu thuần đạt 33 tỷ đồng giảm 21,5% so với năm trước, do giảm sút mạnh doanh thu từ hoạt động gia công. Giá vốn chiếm tới 91% trong doanh thu thuần nên lãi gộp chỉ đạt gần 3 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ. Lãi gộp quá thấp không đủ để trang trải các khoản chi phí phát sinh trong kỳ nên LNST âm hơn 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ LNST đạt 369 triệu đồng. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi niêm yết doanh nghiệp này báo lỗ. Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với tổng doanh thu đạt 48,65 tỷ đồng và 3,3 tỷ đồng LNTT, cổ tức dự kiến 10%.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến sẽ xin ý kiến các cổ đông thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện tại HNX đối với cổ phiếu NPS nhằm tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp. Nếu phương án được thông qua, cổ phiếu của May Phú Thịnh - Nhà Bè sẽ hủy niêm yết sau quãng đường dài 10 năm trên thị trường chứng khoán kể từ 2006.

May Phú Thịnh - Nhà Bè tiền thân là Xí nghiệp May 12 và 13 (Khu C) trực thuộc Tổng Công ty May Nhà Bè. Công ty đã chuyển đổi hình thức hoạt động sang cổ phần từ tháng 1/2004 và niêm yết trên HNX từ tháng 12/2006. Hoạt động chính của Công ty là sản xuất, mua bán hàng may mặc; mua bán nguyên phụ liệu, máy móc, thiết bị, linh kiện ngành dệt may. Trong giai đoạn sau khi lên sàn đến năm 2012, hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định với lợi nhuận từ 5 đến 7 tỷ đồng mỗi năm, chủ yếu nhờ gia công lại, gia công hàng xuất khẩu và xuất khẩu sản phẩm.

Mai Trinh