Hanoinet - Thiết bị MP3 iPod Touch của Apple sẽ có khả năng chứa hàng triệu bài hát nhờ sự đột phá trong công nghệ lưu trữ của Đại học Glasgow (Scotland).