Chiếc máy bay dần lộ diện trong màn sương trắng dày đặc, rồi lại biến mất trước khi đáp xuống mặt đất.

Trang Võ