Thời gian gần đây, đoạn đường trước cổng Trung tâm đại lý kinh doanh xăng dầu số 1 đường Nguyễn Khoái và bến xe khách Lương Yên đã trở thành một "điểm đen" mất trật tự an toàn giao thông. Nguyên nhân bắt nguồn từ tấm biển phân luồng giao thông được đặt ở vị trí bất hợp lý.