Ngày 10.11, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN Phạm Thế Duyệt đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước về kết quả hoạt động của MTTQVN năm 2007.