Dell, hãng PC lớn thứ hai thế giới sẽ ngừng bán máy tính mới cài sẵn hệ điều hành Windows XP kể từ hôm nay.