- Bác có hiểu nghĩa “kinh cung chi điểu” là gì không? - Là chim bị tên sợ cành cong (trông giống cái cung).

Mat non nua con may - Anh 1

- Đúng là như thế, hôm rồi dân Ea Sol (huyện Ea H’Leo - Đắc Lắc) đêm khuya thấy một xe tải chở đầy gỗ đi qua, bà con dân xã nghi là gỗ “lâm tặc” nên đã chặn xe lại. Tài xế bỏ xe chuồn. Đích thị lâm tặc rồi, bà con phôn ngay cho hạt trưởng kiểm lâm. Ông hạt trưởng hứa sẽ điều quân xuống xã. Chờ mãi không thấy ai bèn báo công an huyện. Công an xuống đưa xe gỗ về đồn. Hôm sau nhà báo hỏi hạt trưởng sao không tới xử lý. Bác hạt trưởng nói lúc đó đang ở trên tỉnh, có gọi về hạt. Cán bộ ở hạt thấy đông người nên không dám tới.

- Lái xe bỏ đi, đông người là bà con tham gia bảo vệ gỗ sao mà sợ?

- Đã nói là “kinh cung chi điểu”, đã có vụ kiểm lâm bắt gỗ lậu bị lâm tặc đáp lại “tan tác chim muông” nên các anh chờn.

- Nghe hay nhỉ, nếu sợ lâm tặc thì làm sao bảo vệ được rừng. Thủ tướng CP đã ra lệnh đóng cửa rừng Tây Nguyên để bảo vệ số rừng còn lại. Còn chỉ đạo bộ đội biên phòng chung tay với kiểm lâm giữ rừng, giữ biên cương. Như thế là đã tăng sức mạnh vũ trang cho đội quân giữ rừng mà vẫn còn sợ thì làm cách gì đây?

- Em nghĩ sau vụ này các bác các anh sẽ rút kinh nghiệm, tăng cường trách nhiệm và phản ứng nhanh hơn. Đừng có kiểu xã gọi lên huyện, tỉnh gọi xuống, kiểm lâm lại “rét” thì rừng còn mất nhiều. Mới mất non nửa như thực trạng còn là may đấy!

Lý Sinh Sự