Chị Hoàng đã ly hôn 12 năm. Đầu năm 2007, chị và người bạn trai định kết hôn với nhau. Tuy nhiên, gia đình phản đối và bảo chị lấy người anh rể. Chị Hoàng không thể nào đồng ý. Vậy là hàng loạt chuyện oái oăm đã xảy ra…