Theo phân tích của Công ty tư vấn CB Richard Ellis (CBRE - Hoa Kỳ), với tốc độ tăng trưởng nhanh của thị trường bán lẻ, giá thuê mặt bằng các trung tâm thương mại ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.