Chiến dịch đuổi bắt Lyon đang vướng phải một rào cản vô hình, khi mà quá nhiều những lý do không tên đã ngăn cản một cuộc soán ngôi.