Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MaritimeBank (MSB) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2013 với lợi nhuận trước thuế 863 tỷ đồng, cắt giảm 680 nhân viên.

Trong năm 2013, ngân hàng đặt ra các con số chỉ tiêu đều tăng trưởng, dư nợ tín dụng tăng 12% lên hơn 47,500 tỷ đồng; tổng tài sản tăng nhẹ 5% lên 115,000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu sẽ khống chế dưới 3%.

Đồng thời, MSB cũng có kế hoạch cắt giảm 680 nhân viên, giảm số nhân viên từ 4,880 người xuống còn 4,200 người.

Chiến lược cạnh tranh của MSB trong năm 2013 không tập trung về giá mà sẽ tập trung vào phân khúc khách hàng vừa và nhỏ và bán lẻ.

Với những kế hoạch này, ngân hàng đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro và trước thuế 1,333 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước, đồng thời giảm trích lập dự phòng rủi ro nhằm đưa lợi nhuận trước thuế lên 863 tỷ đồng, cao gấp 3 lần năm 2012.

Ngân hàng dự kiến giữ nguyên cổ tức năm 2013 ở mức 7%.

Về kết quả kinh doanh năm 2012 , MaritimeBank đạt lợi nhuận trước thuế 255 tỷ đồng (bao gồm cả phần thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng) trong năm 2012, tương đương 85% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 226.41 tỷ đồng, giảm 71.6% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2.65%. MaritimeBank có tỷ lệ tăng trưởng cho vay âm 23%, tiền gửi khách hàng cũng giảm 4.3% so với năm trước.

Cũng trong năm này, MaritimeBank không thực hiện tăng vốn từ 8,000 tỷ đồng lên 9,000 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông như Đại hội đã thông qua trước đó.

Tài liệu đính kèm:

MSB_ke_hoach_hoat_dong_nam_2013_cua_hdqt.pdf

Đan Thanh (Vietstock)

ffn