Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) sắp phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn USD và EUR...