ADB cam kết tài trợ 104 triệu USD. 100 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường OCR và 4 triệu USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại. Thời hạn vay là 25,5 năm.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đầu tháng 8 vừa qua đã Quyết định chỉ định Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritimebank) phục vụ cho Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu các thành phố Đồng Hới, Quảng Bình và Hội An, Quảng Nam”.

Đây là dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ theo Hiệp định vay số 3340-VIE và Hiệp định viện trợ số 0462-VIE ngày 25/3/2017 giữa đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đại diện ADB được ký kết ngày 25/3.

Trong Dự án này, ADB cam kết tài trợ 104 triệu USD. 100 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường OCR và 4 triệu USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại. Thời hạn vay là 25,5 năm.

Maritime Bank duoc chi dinh phuc vu du an do ADB tai tro 104 trieu USD - Anh 1

Dự án nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, thực hiện các biện pháp quản lý lũ lụt cho 02 thành phố Đồng Hới và Hội An, nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý và thực hiện dự án, nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường năng lực quản lý vận hành, giám sát, bảo trì công trình cho một số cơ quan cấp tỉnh và thành phố nhằm đảm bảo Dự án hoạt động có hiệu quả và bền vững, giúp các địa phương giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường đô thị và giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Cơ quan chủ quản của Dự án là Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình. Cơ quan thực hiện Dự án gồm có Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Dự án được dự kiến thực hiện từ năm 2017 đến năm 2023.