Maria Sharapova giau nhat lang the thao nu - Anh 1

Maria Sharapova đứng đầu làng thể thao nữ về độ giàu.

Nguồn: Trung tâm Tư liệu - TTXVN