ND - Nghị định 146 của Chính phủ được ban hành ngày 14-9 đã thể hiện rõ tính răn đe đối với các đối tuợng vi phạm. Tuy nhiên, số người bị phạt so với số người vi phạm luật giao thông vẫn chưa phản ánh được đúng thực chất.