Trốn chạy được vài tháng, Cử tìm đường về Hà Nội để đón người yêu đi theo. Cô gái nông thôn trẻ tuổi lo sợ cho hậu quả "ăn cơm trước kẻng" của mình mà đồng ý đi theo người yêu. Cả hai lang thang vào miền Nam, rồi dừng chân ở Bình Dương. Thế rồi, 3 đứa trẻ lần lượt ra đời…