(VOH) - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp trên 50% sản lượng lúa, 70% lượng trái cây, 70% lượng thủy sản của cả nước.

Dù vậy cũng không ít ý kiến thừa nhận ngành nông nghiệp của Việt Nam nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long chỉ mới khai thác ở khía cạnh sản lượng, chứ giá trị gia tăng cũng như là việc xây dựng thương hiệu nông sản thì chúng ta còn hiều hạn chế. Phóng viên Đài đã có cuộc phỏng vấn thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lương Lê Phương và ông Đoàn Duy Khương - Phó chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) về vấn đề phát triển nông nghiệp VN: