Mình đang rất đau đầu và khó chịu , chưa bao h mình lại gặp một công ty nào như thế này mua một Mama sữa non cho con chưa kịp dở ra cho con ăn mới mở ra thấy hộp đen ngòm. Gọi điện thắc mắc thì nhận được câu trả lời không sao đâu cho con ăn đi ai mà dám cho ăn khi sữa có màu nt. Mà tư vấn cũng chán...

Mình đang rất đau đầu và khó chịu , chưa bao h mình lại gặp một công ty nào như thế này mua một Mama sữa non cho con chưa kịp dở ra cho con ăn mới mở ra thấy hộp đen ngòm. Gọi điện thắc mắc thì nhận được câu trả lời không sao đâu cho con ăn đi ai mà dám cho ăn khi sữa có màu nt. Mà tư vấn cũng chán vừa trả lời vừa gắt gỏng như cướp ngày ý. Sợ quá! lần sau cạch hẳn vụ Mama sữa non cho chắc