Hơn 4,2 triệu mã số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của khách hàng mua sắm tại chuỗi siêu thị Hannaford bị lấy mất do một malware lọt vào hệ thống máy chủ để thu thập dữ liệu rồi gửi ra ngoài.