"Mình là con người cầu tiến và cầu toàn vì luôn thích vươn lên, vượt qua thách thức để phát triển ...