Vào vai hoa hậu mắc AIDS trong phim 'Âm tính', Mai Phương Thúy phải diễn xuất bằng cảm xúc và nước mắt của chính mình!