HTC 8X vừa xuất hiện trên website của Mai Nguyên với giá không thể hấp dẫn hơn, 4,39 triệu đồng. Hiện trên website để sắp có hàng nhưng mình hỏi được thì chiều nay Mai Nguyên sẽ có hàng. HTC 8x là máy Windows Phone thuộc dòng cao cấp của HTC với màn hình 4"3 đẹp, máy chắc chắn. Hôm qua Nokia giảm giá 925 từ 10,999 xuống còn 8,999 triệu, hôm nay HTC giảm giá 8X. Anh em thích nghịch Windows Phone có nhiều cơ hội để trải nghiệm hơn rồi.

HTC 8X vừa xuất hiện trên website của Mai Nguyên với giá không thể hấp dẫn hơn, 4,39 triệu đồng. Hiện trên website để sắp có hàng nhưng mình hỏi được thì chiều nay Mai Nguyên sẽ có hàng. HTC 8x là máy Windows Phone thuộc dòng cao cấp của HTC với màn hình 4"3 đẹp, máy chắc chắn. Hôm qua Nokia giảm giá 925 từ 10,999 xuống còn 8,999 triệu, hôm nay HTC giảm giá 8X. Anh em thích nghịch Windows Phone có nhiều cơ hội để trải nghiệm hơn rồi.

Cập nhật: đã có hàng nhé anh em