Lời cảnh báo của đặc phái viên Chính phủ - Thái Phụng Nê về sự chậm trễ tiến độ của các công trình nguồn thêm lần nữa khẳng định những bất cập trong phát triển nguồn điện!Chi tiết...