(ATPvietnam.com) - Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1) thông báo, CTCP Đầu tư Hà Việt đăng ký mua thêm chứng chỉ quỹ.

Theo đó, từ ngày 7/10/2010 đến 31/10/2010, Hà Việt đăng ký mua thêm 100.000 chứng chỉ quỹ MAFPF1 qua khớp lệnh với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu vốn. Hiện tại, Hà Việt đang nắm giữ 3.547.770 chứng chỉ quỹ tương đương 16,57%, nếu giao dịch dịch thành công Hà Việt sẽ nắm giữ 3.647.770 chứng chỉ quỹ tương đương 17,04%. Anh Thư