(LĐ) - Sau những ồn ã về việc nuôi chuột hamster của giới trẻ, các chuyên gia về bệnh tật lại cảnh báo về hiện tượng người lây bệnh từ thú cảnh. Vẫn biết nuôi thú cảnh là một thú vui của nhiều người, nhưng mối nguy hại từ chúng cũng khôn lường.