Thời gian gần đây nghề săn dế cơm ở trong lòng đất tại quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ đang vào mùa nhộn nhịp đã giúp cho nhiều thanh niên ở địa phương có thêm nghề mới. Đồng thời đem lại nguồn thu nhập kha khá từ 200.000 -300.000 đồng/ngày/người.