Hơn nửa triệu người trẻ tại Nhật Bản đã xa lánh xã hội và lựa chọn một cuộc sống tách biệt. Hiện tượng này được gọi là “hikikomori” và lý do của nó có thể là gì?