Ly do lam luat su - Anh 1

* Bố nói chuyện với con út:

- Này con! Anh cả con thì học kinh tế, anh hai học tài chính. Sao con không theo gương các anh mà lại đi học luật?

- Nếu con không học làm luật sư thì sau này ai sẽ cứu hai anh con đây?

* Bác sĩ nói với bệnh nhân rằng kết quả xét nghiệm cho thấy anh ta chỉ còn sống thêm được sáu tháng.

- Không thể làm cách nào nữa sao?

- Có, anh hãy cưới một luật sư, cô ta sẽ làm cho sáu tháng của cuộc đời anh trở nên dài hơn.

* Chánh án hỏi anh thanh niên được người ta đưa ra đứng trước mặt mình:

- Thế anh có luật sư bào chữa chưa?

- Thưa tòa, tôi chưa có!

- Thế anh không nghĩ là cần phải có một luật sư à?

- Thưa tòa, không ạ - Anh thanh niên trả lời - Tôi thấy không cần luật sư bào chữa. Tôi sắp nói ra đây sự thực rồi!

K.T (sưu tầm)