Hanoinet - Hôm qua, đại diện tổ chức New Open World đã trả lời câu hỏi của Phóng viên về lý do hai danh thắng Việt Nam bị bật ra khỏi danh sách 77 kỳ quan được bình chọn qua e-mail.