(CATP) Lý Băng Băng đã nhiều lần lọt vào danh sách đề cử tranh giải tại các cuộc Liên hoan phim Trung Quốc, nhưng cô vẫn phải chờ đợi suốt 10 năm mới chạm tay đến giải thưởng điện ảnh trong đêm trao giải thưởng Hoa Biểu...