(HNM) - Lịch trình ấy đã quá quen thuộc với những thành viên thuộc Trung tâm Quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không - Quân chủng Phòng không Không quân (TT) suốt hơn năm qua.