[Kênh14] - Sao lại không nhỉ? Cả 2 anh í đều giỏi ảo thuật cơ mà!