Đồng Tâm Long An bị thủng lưới trước từ phút thứ tư khi Shi Yao của Đại Liên (Trung Quốc) phá lưới mở điểm.