Theo bộ Công thương, lượng xăng dầu nhập khẩu, nhất là dầu diesel, trong quý 1 giảm mạnh cho thấy tình hình sản xuất trong nước đang bị đình trệ.

Cụ thể, lượng xăng dầu nhập khẩu trong quý 1 chỉ đạt trên 1,65 triệu m3/tấn, giảm khoảng 42% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ bằng 16% hạn mức tối thiểu của năm nay, trong đó, lượng dầu diesel và dầu FO nhập khẩu giảm trên 50% so với cùng kỳ năm truớc. Lượng xăng nhập trong ba tháng đầu năm đạt trên 650.000m3, giảm 26% so với cùng kỳ; nhiên liệu bay nhập khẩu giảm 23%. Trong khi đó, lượng xăng dầu nhập khẩu để tái xuất lại đạt mức 860.000m3/tấn, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Theo ước tính của một cơ quan thuộc bộ Công thương, đến hết tháng 4, tổng lượng xăng dầu các loại nhập khẩu sẽ chỉ ở mức trên 2,3 triệu m3/tấn, giảm trên 40% so với cùng kỳ năm 2011.