(VOV) - Năm 2012 PNJ dự trình phát hành gần 20 triệu CP để tăng vốn trong đó thưởng cho CĐHH tỷ lệ 5:1

Sáng nay (14/4), tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, HĐQT Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã trình Đại hội thông qua lương và phụ cấp cho Tổng giám đốc là 110 triệu đồng/tháng, thưởng là 1,5 tháng lương và lương tháng 13. PNJ cũng sẽ bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2012 – 2017.

Theo định hướng trong 5 năm tới, PNJ phấn đấu tăng gấp 4 lần danh thu xuất khẩu trang sức vào cuối nhiệm kỳ 2012 – 2017; lợi nhuận kinh doanh chính tăng 15%/năm.