Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quốc Huy vừa ký 3 công văn đề nghị các thành viên Chính phủ cho ý kiến lần cuối trước khi Thủ tướng ký ban hành 3 nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu kể từ 1-1-2008.