Tiêu thụ than trong nước và xuất khẩu chậm là nguyên nhân khiến tồn kho cao.

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), từ đầu năm đến nay, các đơn vị tiêu thụ than trong nước mua than chậm trong khi than xuất khẩu cũng bị ảnh hưởng bởi diễn biến xấu của nền kinh tế thế giới và suy thoái ở nhiều nước.

Do than tiêu thụ chậm nên lượng tồn kho tăng.

Tính đến nay, than tồn kho đã lên trên 7 triệu tấn, trong đó than thành phẩm là 5,416 triệu tấn, nguyên khai và bán thành phẩm là 1,601 triệu tấn.

Tập đoàn phấn đấu sản xuất than quý II phải đạt 13 triệu tấn; tiêu thụ than đạt 13,3 triệu tấn, bóc đất 75 triệu m3, đào 105km đường lò và các sản phẩm khác.

Quý I vừa qua, sản lượng than nguyên khai của tập đoàn là 12,629 triệu tấn, đạt 25,8% kế hoạch năm; sản lượng than sạch đạt 10,781 triệu tấn, đạt 24,4% kế hoạch năm, đáp ứng đủ yêu cầu tiêu thụ. Sản lượng than tiêu thụ là 9,339 triệu tấn, đạt 20,5% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu than đạt 2,428 triệu tấn, tiêu thụ trong nước đạt 6,910 triệu tấn.

Nguồn Vietnam+